Remote control accu's

Algemeen

 • Hoe lang geeft een batterij stroom af?

  Dat is sterk afhankelijk van het type apparaat dat gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: we hebben een blister van 4 alkaline penlite batterijen van 1,5 volt, en 2500 mAh. De eerste batterij doen we in een wandklokje dat vermoedelijk 2 jaar lang zal werken. Die twee jaren hebben totaal 17.520 uren, terugrekenend verbruikt het klokje dus minder als 0,15mA per uur. Dat klopt niet, want volgens de fabrieksspecificatie verbruikt het uurwerk 1 mA. Omdat hier de stroomafname echter zeer stabiel is, en ook de omgevingstemperatuur meewerkt, zal de batterij meer leveren als oorspronkelijk berekend zal worden. Twee andere batterijen doen we in een kleine radio die 300mAh verbruikt, Zou je deze radio onafgebroken aan laten staan dan zal er ongeveer 8 uur muziek uit komen, zet je hem zachter, dan wordt die tijd wat langer, zet je hem op de luidste stand dan wordt de tijd minder. De laatste batterij gaat in een zaklampje met een 1,5 volt, 1 watt lampje. Als je de lamp laat branden tot de batterij leeg is zal dat ongeveer 3 ½ uur duren.

 • Is de hoogte van de capaciteit bepalend voor de gebruiksduur?

  Ja. Hoe hoger de capaciteit, hoe langer de batterij mee gaat. De capaciteit wordt uitgedrukt in Ampère uur (Ah) of milliampère uur. (mAh). Op de batterij zelf en op de verpakking kan je lezen hoe hoog de capaciteit van de batterij is. Voor de toepassingsapparatuur levert meer capaciteit dus meer gebruiksduur, het is dus niet schadelijk om sterkere batterijen te gebruiken, wel schadelijk is het gebruik van andere voltages als voorgeschreven.

 • Wat betekent mAh?

  De capaciteit en dus de gebruiksduur van een batterij hangt af van de stroomsterkte, uitgedrukt in duizendste van Ampère, oftewel milliampère (mA) vermenigvuldigd met het aantal uren (de h van "hours", uren) dat de batterij stroom kan geven. Je kunt de werking vergelijken met een vat water waar een kraan aanzit. Hoe verder je de kraan opendraait, hoe hoger de stroomsterkte. Het aantal uren geeft aan hoe lang het duurt voor het vat (de batterij ) leeg is.

 • Wat houdt de interne weerstand voor een batterij in?

  Bepaalde (chemische) systemen kunnen gemakkelijker energiestromen aan dan andere systemen. Naast de spanning (volt) is ook de interne weerstand (Ohm) van de batterij belangrijk. Je kunt de interne weerstand van de batterij vergelijken met een kraan waar water door stroomt: is de interne weerstand laag dan kan er veel water (stroom) door: is hij hoog, dan kan er weinig water (stroom) door. Dit is te vergelijken met het verschil tussen een grote en een kleine kraan. Batterijsoorten met een lage interne weerstand zijn respectievelijk Nikkel-Cadmium, Nikkel-Hydride, alkaline, foto-lithium en kwikoxide. Een hogere interne weerstand hebben Lithium, zinklucht, zilveroxide en zinkkool.

 • Hoe werkt een batterij?

  Een batterij is een cel die door middel van interne chemische reacties elektrische energie kan afstaan. De cel heeft een plus- en een minpool die gescheiden zijn door een laag van elektrolyt. De negatieve pool wordt via het apparaat waarin de batterij wordt gelegd in contact gebracht met de positieve pool en geeft op deze wijze elektriciteit af.

 • Wat is het verschil tussen niet-oplaadbare batterijen en oplaadbare batterijen?

  Bij zowel niet-oplaadbare batterijen als een oplaadbare batterij ontstaat een chemische reactie die kan resulteren in een elektrische stroom. Het grootste verschil is dat een oplaadbare batterij (accu) bij opladen de elektrische energie uit het stopcontact weer terug kan omzetten in chemische energie. Dit kan ongeveer 1000 keer. De oplaadbare batterij wordt daarom ook wel secundaire batterij genoemd (twee energierichtingen) terwijl de eenmalige batterij in vaktermen primaire batterij heet.

 • Hoe ontstaat kortsluiting?

  Als de plus- en de minpool direct met elkaar in contact komen, ontstaat kortsluiting. De batterij werkt daarna niet meer. Kortsluiten moet worden vermeden, omdat door de hoge inwendige druk (hitte) gassen vrij kunnen komen. Dan bestaat de kans dat de batterij explodeert.

 • Wat is het verschil tussen droge en natte batterijen?

  Een droge batterij (of accu) is volledig gesloten en onderhoudsvrij. Of je de batterij nu recht of ondersteboven houdt, hij levert altijd energie. Een natte batterij (of accu) daarentegen bevat een vloeistof (elektrolyt) die uitloopt als je de batterij niet in een kaarsrechte positie houdt. Vaak zijn deze batterijen niet volledig gesloten en niet geheel onderhoudsvrij. Tegenwoordig worden alleen nog maar niet mobiele accu's voor industriële toepassingen nog in natte vorm gemaakt. De consumentenbatterijen zijn allemaal droog.

 • Hoe herken je formaten batterijen?

  Formaten hebben een naam en kunnen ook een code hebben. De namen zijn min of meer in alle landen gelijk, hoewel er in de volksmond vaak andere termen worden gebruikt. De codes zijn overal anders (bv. de internationale IEC code en de Amerikaanse code. Ook gebruikt elk merk vaak zijn eigen codes. Het is dan ook vaak moeilijk om de codes op verpakkingen te herkennen. De IEC code is toch wel de meest gangbare. De batterijensoorten zijn in de IEC code te herkennen aan de letters. Alkaline bv is LR genoemd, zinkkoolbatterijen hebben een R al beginletter.

 • Waarvoor wordt de verwijderingsbijdrage voor gebruikt?

  Vanaf de productie tot aan de consument wordt een per batterijsoort en -maat verschillend bedrag doorberekend, de verwijderingsbijdrage. De Stichting Batterijen (Stibat) heeft een uitvoeringsplan opgesteld voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen. Momenteel wordt ca 80% spontaan ingezameld en waar technisch mogelijk al gerecycled.

 • Wat gebeurt er met de ingezamelde accu’s en batterijen?

  Het grootste gedeelte wordt momenteel al volledig gerecycled. Bij NiCad en knoopbatterijen zijn er geen problemen meer. Een groot probleem vormen wel de nog op de markt zijnde kwikbatterijen omdat de huidige verwerkingsmachines alleen 100% kwikloze batterijen kunnen verwerken. Aangezien de productie en daarmee de verkoop van kwik bevattende batterijen sinds enkele jaren gestopt is mag worden verwacht dat dit probleem zichzelf binnenkort heeft opgelost.

 • Wat is Stibat?

  Stibat is een non-profitorganisatie voor alle spelers die betrokken zijn tijdens de levenscyclus van batterijen en accu’s. De organisatie streeft naar maximaal hergebruik volgens nationale en Europese wet- en regelgeving.

  Wat is de hoogte van de verwijderingsbijdrage? De tarievenlijst bestaat uit een vast bedrag per batterij of accu. Het bedrag is vastgesteld aan de hand van gewicht categorieën. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.

  Tarievenlijst voor 2022: https://www.stibat.nl/assets/uploads/2021/06/Tarievenlijst-beheerbijdrage-2022.pdf

 • Is RACA inleverpunt voor industrieel gebruikte batterijen?

  Als leverancier van batterijen en accu’s hebben wij de wettelijke verplichting jouw producten in te nemen bij einde levensduur. Een verplichting die wij ook uit morele overweging graag met jou aangaan. De batterijen en accu’s nemen wij kosteloos voor jou in. Wij voldoen volgens de Stibat normering aan een veilig inzamelpunt.

 • Zijn dure batterijen beter?

  Is het prijsverschil van batterijen terug te vinden in de kwaliteit? Peter Notten, hoogleraar Energieopslag aan de Technische Universiteit Eindhoven, maakt hierin verschil tussen wel- en niet-herlaadbare batterijen.

  Notten vertelt dat bij de oplaadbare varianten de prijs echter wel een kwaliteitsverschil kan betekenen. Deze gebruik je veel langer. Ook wil je dat ze aan het einde van hun levensduur nog veilig zijn. Een oplaadbare batterij met veel power moet aan hoge veiligheidsnormen voldoen. Dat levert extra productiekosten op, die je doorberekend ziet in de prijs. Een oplaadbare batterij met meer power, zal dus duurder zijn.

  De prijs bij eenmalige (wegwerp) batterijen zegt de prijs weinig over de prestaties. Volgens Notten moet je wel sceptisch zijn wanneer batterijen voor een dumpprijs worden aangeboden. De kwaliteit van de batterijen kan minder zijn, omdat ze bijvoorbeeld tijdens de transport lange tijd in de zon hebben gestaan. Het merk maakt in principe niets uit. het originele product zal prima zijn geweest, maar je weet niet wat ermee gebeurd is.

 • Wat is energie?

  Energie is spanning (volt) x capaciteit mAh). De hoeveelheid energie die een batterij geeft is dus niet gelijk aan de gebruiksduur (capaciteit), want ook de spanning bepaalt mede hoeveel energie een batterij kan afgeven. Energie wordt uitgedrukt in Watturen (h) of milliWatt-uren (mWh).

 • Waarom hebben batterijen verschillende voltages?

  Tussen de plus- en de minpool van een batterij bestaat spanning. Aangezien de stroom tussen deze polen via het apparaat loopt, moet dit apparaat afgestemd zijn op een bepaalde spanning, anders werkt het apparaat niet. Vooral bij knoopcel batterijen (bv. lithium 3 volt) is het verschil in spanning van invloed op het niet of niet goed functioneren van het apparaat. Bij oplaadbare batterijen, die een lagere spanning hebben, is die lagere spanning in principe geen probleem. Een vergelijkbare alkalinebatterij (niet oplaadbaar dus) begint weliswaar met 1,5 volt, maar de spanning zakt na enige gebruikstijd zelfs onder de 1,2 volt.

 • Wat is het vermogen van een batterij?

  De hoeveelheid power in een batterij is afhankelijk van twee factoren: de spanning (volt) en de interne weerstand (Ohm). De kracht van een batterij wordt dus bepaald door enerzijds de mogelijkheid om een bepaalde energiestroom te kunnen leveren en anderzijds de mogelijkheid om bepaalde stroomsterktes aan te kunnen. Power of vermogen is dus in feite de mogelijkheid om in korte tijd hoge stromen te kunnen leveren zonder dat de batterij daardoor te heet wordt.

 • Wat is alkaline, lithium, NiMH?

  Alkaline batterijen zijn geschikt voor eenmalig gebruik. Deze zijn geschikt voor langdurig gebruik waarbij weinig vermogen gevraagd wordt. Apparaten zoals klokken en afstandsbedieningen zijn bekende toepassingen voor alkaline batterijen. Lithium batterijen zijn geschikt voor eenmalig gebruik, maar hebben een langere levensduur, zijn vorstbestendig en kunnen een hoger vermogen leveren dan alkaline batterijen. NiMH staat voor Nikkel Metaalhydride. NiMH-batterijen zijn oplaadbaar en worden voornamelijk gebruikt in apparaten die in korte tijd veel stroom verbruiken, zoals digitale camera's. Door de hoge zelfontlading zijn deze minder geschikt voor apparaten welke weinig stroom gebruiken over een langere periode.

 • Komen de namen van de gebruikte metalen voor in de naam?

  Meestal niet. Vanaf het begin van de batterijproductie is er nooit van een echte standaardisering sprake geweest. Bovendien is het vaak zo dat de beide polen uit meerdere materialen bestaat. Bij oplaadbare Nikkel Cadmium batterijen is het toevallig wel duidelijk: Nikkel is de pluspool en Cadmium de minpool. Maar bij de meeste soorten wordt alleen het meest kenmerkende chemisch element genoemd (alkaline, lithium, enz.)

Oplaadbare batterijen

 • Werken oplaadbare batterijen bij koud en warm weer?

  Onder extreme weers-of gebruiksomstandigheden (Lager dan -20° of hoger dan + 55° Celsius) werken oplaadbare batterijen zeker beter dan eenmalige batterijen.

 • Hoe werkt een oplaadbare batterij?

  Je kan de werking van een oplaadbare batterij vergelijken met die van een auto accu. Als het leeg is kan hij weer worden opgeladen en opnieuw gebruikt worden. Bij een optimale behandeling kunnen deze batterijen tot duizend keer worden herladen. Door de constante spanning werkt een oplaadbare batterij van het begin tot het eind vrijwel even krachtig. Daarna houdt hij er vrij plotseling mee op en moet hij worden geladen.

 • Wat zijn de belangrijkste voordelen van oplaadbare batterijen?

  Ze gaan extreem lang mee in het gebruik omdat ze in principe 1000 maal kunnen worden herladen. Ze zijn weliswaar duurder in de aanschaf dan niet oplaadbare alkaline- en zinkkool batterijen, maar als je regelmatig batterijen gebruikt verdien je de investering van de batterij en het bijbehorend laadapparaat heel snel terug. Je hoeft dan ook niet meer steeds terug voor een nieuw setje batterijen. Omdat oplaadbare batterijen zo lang meegaan komen er automatisch minder gewone in het afval terecht en dat is weer beter voor ons milieu.

 • Waarom houdt een oplaadbare batterij er opeens mee op?

  De spanning van een oplaadbare batterij blijft mooi constant tijdens het gebruik, maar als ze leeg is daalt de spanning ineens heel snel. Veel sneller dan een alkaline batterij, die heel geleidelijk naar zijn einde loopt. Dus je ziet dan ruim van te voren dat ze vervangen moeten worden. Even de oplaadbare batterij herladen, en ze is weer vol.

 • Kunnen oplaadbare batterijen echt 1000x worden herladen?

  Ja, dat kan echt. Maar omdat in de praktijk vaak onzorgvuldig met batterijen wordt omgesprongen wordt deze 1000 maal meestal niet gehaald. Zeker bij Nikkel Cadmium is dat een probleem omdat ze meestal niet eerst ontladen worden. Tevens komt het vaak voor dat lege batterijen veel te lang leeg blijven, omdat men ze pas gaat herladen als ze weer gebruikt moeten worden. Lange tijd leeg of half leeg staan is funest voor oplaadbare batterijen.

 • Is mijn batterij oplaadbaar?

  Als jouw batterij oplaadbaar is, staat dit duidelijk aangegeven met de tekst "oplaadbaar" of "rechargeable". Plaats normale batterijen nooit in een lader! Hierdoor kan de batterij gaan lekken of ontploffen wat ernstige schade aan u of de omgeving kan veroorzaken.

Knoopcel batterijen

 • Wat is een knoopbatterij of knoopcel batterij?

  Dat is een ronde batterij waarvan de diameter meestal groter is als de hoogte ervan. Soms zijn ze uiterst klein en dan lijken ze sterk op een knoop of knop. Daarom worden ze soms ook wel knopcellen genoemd.

 • Waarvoor wordt een knoopcell batterij gebruikt?

  Er zijn enorm veel toepassingen. De belangrijkste zijn horloges, camera's en hoorapparaten. Daarnaast zijn rekenmachientjes, spelletjes, auto-alarms grote verbruikers. Voor de herkenbaarheid heeft elke categorie een eigen naam gekregen.

 • Waar zit de plus- en de minpool van een knoopcell batterij?

  De minpool zit aan de bovenkant en de pluspool aan de iets bredere onderkant. Op de pluskant staat vaak het merk en het typenummer, deze kant ligt bijna altijd boven bij het plaatsen van de batterij.

 • Wat is het specifieke kenmerk van alkaline knoopbatterijen?

  Ze kunnen hoge stromen leveren, het spanningsniveau is 1,5 volt Wel daalt die spanning na een tijdje relatief sterk. Daarom zijn deze batterijen minder geschikt en betrouwbaar voor camera's en meetapparatuur.

 • Waarom gaan lithiumknoopbatterijen zo lang mee?

  Lithium batterijen heben een lage zelfontlading en blijven ook bij niet gebruik heel lang vol (soms wel 10 jaar). Per jaar is de zelfontlading slechts 1% van de capaciteit.

 • Kunnen knoopbatterijen tegen hoge en lage temperatuur?

  De maximaal toelaatbare temperaturen voor een knoopcel zijn -10° en + 65° Celsius. De beste werkomgeving echter is die waar de temperaturen liggen tussen +10° en + 35° Celsius.

 • Bestaan er oplaadbare knoopbatterijen?

  Er zijn diverse types oplaadbare knoopbatterijen. Ze worden meestal ingebouwd in de verschillende apparaten. In de praktijk zijn ze zelden verkrijgbaar, mede door de geringe vraag. Echter kan je dit altijd bij ons navragen.

Onderhoud batterijen

 • Moet een batterij helemaal leeg zijn voordat ik deze weer oplaad?

  Dit ligt aan de chemie van de batterij. Lithium-ion en NiMH batterijen kan je tussentijds opladen. Eens per 2 maanden geheel ontladen en opladen volstaat voor dit type batterijen. NiCD batterijen dienen wel geheel ontladen te zijn voordat je ze oplaadt. Tussentijds opladen kan voor verminderde prestaties zorgen.

 • Hoe verleng ik de levensduur van mijn batterijen?
  1. Bewaar batterijen altijd op een koele, droge plek (niet in de koelkast of vriezer!)
  2. Schakel het apparaat uit wanneer je deze niet gebruikt of haal de batterijen er tijdelijk uit
  3. Voorkom dat de batterijen in aanraking met water/vocht komen
  4. Voorkom dat de batterijen te koud of te warm worden
 • Wat betekent de houdbaarheidsdatum op mijn batterij?

  Als batterijen niet gebruikt worden verliezen deze ook energie (zelfontlading). Een alkaline batterij heeft een houdbaarheid van ca. 5 jaar, omdat deze binnen deze periode bij lang bewaren teveel energie verliest om nog te kunnen gebruiken.

 • Kunnen batterijen in de koelkast worden bewaard?

  Ja, in principe is dit zelfs een zeer goede methode om zelfontlading tegen te gaan. Echter, de batterijen moeten ten allen tijde droog blijven. Om te voorkomen dat er vocht (condens) bij komt moeten ze dus in een absoluut luchtdichte verpakking in de koelkast bewaard worden. Als ze vervolgens weer uit de koelkast gehaald worden, moeten ze eerst acclimatiseren voordat ze weer uit de luchtdichte verpakking gehaald kunnen worden.

Vervangende merk accu’s

 • Vervalt de garantie op mijn apparaat als ik een niet originele merk accu koop?

  Nee, je bent vrij om een vervangende merk accu te kopen voor jouw apparaat. De garantie vervalt hierbij niet. Onze vervangende accu's zijn allemaal goedgekeurd en voldoen aan alle Europese richtlijnen.

 • Wat is het verschil tussen onze originele en vervangende accu's?

  Naast de standaard merk accu's hebben wij ons in de loop der jaren gespecialiseerd in het leveren van vervangende merk accu's. Deze accu's zijn vervaardigd met dezelfde "performance" cellen als de originele accu. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een hoogwaardige kwaliteit tegen een scherpe prijs. De vervangende accu's hebben, net zoals de originele accu's, 12 maanden garantie.

 • Waarom kiezen voor een vervangende accu van Raca?

  De belangrijkste punten om voor een vervangende accu te kiezen: - Dezelfde kwaliteit als originele accu, maar qua prijsstelling zeer voordelig - Cellen in de accu zijn identiek aan een originele merkaccu - Afmetingen van de behuizing zijn identiek aan een originele merkaccu

Accu's

 • Hoe lang kan een accu ongebruikt blijven?

  Wanneer je accu’s in een droge, koele en schone omgeving houdt, dan kunnen ze onbeperkt behoudt blijven. Als er wel vocht bij de accu komt, versnelt dat het zelfontladingsproces en ontlaadt (vooral de gevulde accu) zich snel.

 • Hoe werkt een accu?

  Een accu is een kunststof bak gevuld met zwavelzuur en daarin zitten loodplaatjes. Doordat deze 2 stoffen zich mengen ontstaat er een chemische reactie. Er ontstaat een spanningsverschil doordat het bestaat uit positieve en negatieve platen.

 • Hoe is een accu opgebouwd?

  Een accu bestaat uit 6 even grote deeltjes (ook wel cellen genoemd). Er wordt dus gezegd dat er 6 cellen per accu zijn. In elke cel zitten 2 positieve en 2 negatieve platen. Die platen worden gescheiden door een separator (kunststof plaatje) en dat zorgt ervoor dat er geen kortsluiting kan ontstaan. Elke cel is ongeveer 2.1 volt, dus door ze in serie te schakelen ontstaat er 12.6 volt.

 • Heeft het koude weer invloed op de levensduur van AGM accu's?

  Accu’s en batterijen zijn afhankelijk van verschillende spanningen in verschillende delen van de huisvesting om te functioneren. Koud weer kan de stroom naar de elektronen belemmeren. De interne weerstand verhoogt waardoor de capaciteit van de accu / batterij vermindert. Om deze reden kunnen accu's / batterijen met koud weer minder goed functioneren. Wij kunnen eigenlijk wel zeggen dat batterijen een voorkeur hebben voor gematigde temperaturen.

  Bij een omgevingstemperatuur van 20 graden levert een AGM accu de beste prestatie. AGM accu’s behouden bijvoorbeeld met -20°C een capaciteit van 40%. Niet alleen met koude temperaturen zijn er negatieve effecten op de levensduur van de AGM accu, dit geldt ook voor hele hoge temperaturen. Volgens de ontwerpstandaarden heeft een Long Life AGM accu een functionele levensduur van 10 jaar bij een omgevingstemperatuur van 20°C. Bij een temperatuur van 30°C zal dit 4 jaar zijn en bij 40°C zelfs nog maar 2 jaar. Het is van belang dat deze accu’s in ruimtes worden gebruikt waar de temperatuur geregeld is, zodat de AGM accu’s optimaal presteren.

  De elektrochemische activiteit in een accu neemt toe of af als de omgevingstemperatuur verandert. De laadspanning moet bij temperatuurstijging worden verlaagd om overbelasting te voorkomen. Het tegenovergestelde geldt bij hele lage temperaturen. De laadspanning moet worden verhoogd om onderlading te voorkomen. Een advies om een optimale levensduur te verkrijgen, is om een een acculader te gebruiken. Door de temperatuursensor wordt de laadspanning gereguleerd.

Noodverlichting accu's

 • Vervalt de garantie op mijn noodverlichtingsysteem als ik een niet originele merk accu koop?

  Nee, je bent vrij om een vervangende merk accu te kopen voor jouw noodverlichtingsysteem. De garantie vervalt hierbij niet. Onze vervangende accu's zijn allemaal goedgekeurd en voldoen aan alle Europese richtlijnen.

 • Waarom zou ik een niet-originele noodverlichting accu kopen?

  De vervangende noodverlichting accu’s hebben, net zoals vele originele noodverlichting accu’s, 48 maanden (4 jaar) garantie op een autonomietijd van 1 tot 3 uur. De cellen in de accu en de afmetingen van de behuizing zijn identiek aan een originele accu. Echter qua prijsstelling zijn deze zeer interessant.

 • Hoe vaak moeten de noodverlichting accu's van decentrale noodverlichting vervangen worden?

  De accu's moeten vervangen worden wanneer na een test blijkt dat de geëiste autonomie (brandt tijd van 1 uur volgens NEN-EN 1838) niet meer wordt gehaald. Volgens de productnorm EN 60598-2-22 moet de fabrikant bij ontwerp van de armatuur en de selectie van de accu ervoor zorgen dat de accu na 4 jaar nog de gewenste autonomie heeft (onder normale bedrijfsomstandigheden). Technisch is het niet te garanderen dat een accu na het 4e jaar nog een volledig jaar aan de autonomie-eis kan voldoen. Dit is sterk afhankelijk van leeftijd, staat van het armatuur en met name omgevingstemperatuur. Daarom adviseren wij om je noodverlichtingsaccu elke 4 jaar te vervangen.

 • Is een noodvelichting accu van Taurac geschikt voor hoge temperaturen?

  Jazeker, een noodverlichting accu van Taurac is geschikt voor hoge temperaturen.

 • Wanneer moet je een noodverlichting batterij vervangen?

  Volgens de norm NEN-EN 1838 en NEN 1010 (NEN-EN-ISO 7010) moeten vluchtwegen met minimaal 1 Lux verlicht worden. In geval van calamiteiten, zoals het uitvallen van de stroom bij brand, moet de noodverlichting gegarandeerd één uur branden. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit. Daarom wordt er een maximale levensduur van 4 jaar gesteld op noodverlichting accu’s en batterijen. Na 4 jaar zal de accu ongetwijfeld nog functioneren, echter kan het nooit meer de gevraagde lichtopbrengst geven. Wij adviseren daarom om een noodverlichting accu om de 4 jaar te vervangen. Wanneer deze vervangen is, zal het accupack de gevraagde één uur stroom leveren.

 • Wat is de autonomie tijd van de noodverlichting accu's?

  Raca garandeert jou tot wel 4 jaar op een autonomietijd van 1 tot 3 uur. Een noodverlichting accu van Taurac is zeer betrouwbaar, dit is onder andere bewezen met de testen waar de internationaal erkende norm IEC61951-1 werd aangehouden.

 • Waarom zou je jouw noodverlichting accu´s vervangen wanneer deze het nog doen? (wet en regelgeving)

  En natuurlijk zit niet iedereen erop te wachten, ook al komt het einde van de levensduur in zicht. Bijvoorbeeld, als installateur blijft het belangrijk om aan jouw klanten kwaliteit te leveren en een veilige installatie te waarborgen. Nietwaar? Een noodverlichtingsinstallatie functioneert correct wanneer het zich in de juiste staat bevindt en dus onderhouden wordt.

  Je vertrouwt op ons dat wij producten leveren waar je op kunt vertrouwen. Daarbij zijn wij verplicht om de wet en regelgeving na te leven. Al onze accu’s voldoen aan alle richtlijnen van het Bouwbesluit. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen zal er naar twee dingen gekeken moeten worden. Als eerst moet je vaststellen of de accu nog een voldoende capaciteit heeft. Daarna moet je inschatten of dit ook tot aan de volgende onderhoudsbeurt het geval zal zijn. Jouw opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct werkende noodverlichtingsinstallatie en vertrouwt daarbij volledig op jou. Je kunt ons erop vertrouwen dat ons assortiment noodverlichting voldoet aan de juiste normen volgens het Bouwbesluit, NEN 1010 en NEN 1838.

 • Waarom zou je jouw noodverlichting accu´s vervangen wanneer deze het nog doen? (zekerheid)

  Wat biedt de meeste zekerheid? Het periodiek vervangen van accu’s vier jaar na de installatie. Fabrikanten hebben de maximale levensduur op 4 jaar gesteld op basis van diverse tests. Na deze 4 jaar zal de noodverlichtingsaccu nog wel functioneren, maar niet met de gevraagde lichtopbrengst. Accu’s verliezen na verloop van tijd hun capaciteit. De accucapaciteit neemt ook niet lineair af. In een korte periode daalt de accucapaciteit in. Wanneer dat is, is niet in te schatten omdat het afhangt van omgevingsfactoren, zoals temperatuur.

  Zoals je hebt kunnen lezen is er niet voldoende zekerheid over de resterende levensduur van de noodverlichting accu na de eerste 4 jaar. Het is belangrijk om te kiezen voor de oplossing die de meeste veiligheid biedt; het periodiek vervangen van accu’s na hun 4-jarige levensduur. Zeker in een omgeving met grote veiligheidsrisico’s.